מדיניות ביטולים

תקנון אתר

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

א. הגדרות

 1. מרגליות ניהול פרוייקטים ייעוץ והדרכה בע"מ – (קרקס של עוגות ) שם המותג ח.פ. 515432045
 2. האתר – אתר אינטרנט www.cakecircus.co.il
 3. מוצרים או סחורה המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
 4. אספקת הסחורה:
 1. דואר שליחים מבוצע ע"י ספק חיצוני בין 3 – 5 ימי עסקים למסירה, תלוי במרחק והאם הלקוח נמצא בעיר או מושבים מסביב. יום שישי וערבי חג אינם נחשבים ימי עסקים.
 2. יום אספקת הסחורה: היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש ע"י הלקוחה.
 3. כתובת למשלוח דואר: הכתובת שצוינה בטופס ההזמנה ע"י המזמינה ככתובת למשלוח הזמנות.
 4. יום ביצוע ההזמנה: היום בו אושרה העסקה ע"י חברת האשראי שצוינה בטופס ההזמנה ע"י המזמינה  או ע"י חברת Pay Pal (פיי פאל)
 5. לקוחה: גולשת באתר ו/או מבצעת הזמנה באתר ו/או מבצעת רכישה באתר.
 6. ימי עסקים:  מיום ראשון עד יום חמישי כולל בלבד. למען הסר ספק ימי העסקים אינם כוללים את ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג וחול המועד.

ב. הוראות כלליות

 1. האתר משמש חנות וירטואלית למכירת בגדים והוא בבעלות Cake Circus ומנוהל על ידה.
 2. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון נקבה, ההוראות יחולו גם על זכר.
 3. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות לשירות הלקוחות של Cake Circus במייל : cakecircusltd@gmail.com

 4. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר זה הם המגדירים את הבסיס החוקי לגלישה באתר ולהזמנות ולרכישה דרכו והוא בלבד המסדיר את היחסים בין הלקוחה לבין Cake Circus.
 5. כל המבצעת שימוש באתר ו/או רכישה ו/או הזמנה ו/או גלישה באתר זה מצהירה ע"י פעולה זאת כי היא קראה תקנון זה וכן כי היא מסכימה לכל הוראותיו ו/או תנאיו של תקנון זה, וכי לא תהייה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד האתר ו/או Cake Circus ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 6.  Cake Circus שומרת לעצמה את הזכות לשנות ע"פ מידת הצורך ולשיקול דעתה בלבד את תקנון זה וההוראות החלות בו וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או התראה.
 7. רישומי המערכת ו/או המחשב של Cake Circus בלבד יהווה ראיה לכאורה לנכונותן של הפעולות.
 8. מחירי המוצרים המופיעים באתר כוללים מע"מ על פי הדין בישראל.
 9. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים המוצעים למכירה באתר ונקובים בשקלים חדשים. יובהר כי תעריפי משלוח בדואר רשום וב"דואר שליחים" יתווספו למחיר הבגדים ו/או המוצרים בעת ביצוע ההזמנה ובהתאם לאופי ההזמנה.
 10. Cake Circus רשאית לעדכן את מחירי קישוטי העוגות ו/או המוצרים המוצעים למכירה באתר זה על פי שיקול דעתה הבלעדי וכמו כן את תעריפי המשלוחים על פי הצורך ללא מתן הודעה מוקדמת ו/או התרעה.
 11. Cake Circus רשאית להציע באתר מבצעים ו/או הטבות ו/או הנחות ו/או הגרלות בכל עת. יובהר כי הפסקת או החלפת אחד מאלו נתונים להחלטת Cake Circus בלבד  ואין Cake Circus מחויבת במתן הודעה מוקדמת .
 12. המחיר התקף להזמנה שבוצעה באתר יהיה המחיר שצוין באתר בעת תהליך השלמת ההזמנה, היינו לאחר שהוזנו פרטי כרטיס האשראי ו/או לאחר שהושלם תהליך התשלום באמצעות חשבון Pay Pal .
 13. Cake Circus אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל קישוטי עוגות ו/או המוצרים המוצעים למכירה באתר .
 14. תמונות המוצרים המופיעים באתר והמוצעים למכירה מהווים המחשה בלבד ואינן מחייבות את Cake Circus
 15. Cake Circus עושה כל יכולתה לוודא כי המידע המוצג באתר יוצג באופן השלם והמדויק ביותר ובשקיפות מלאה. למען הסר ספק, יובהר כי המידע המוצג באתר עלול להופיע ללא כוונת זדון ובתום לב באופן שאינו מדויק ו/או שגוי. Cake Circus לא תישא באחריות לכל נזק אשר ייגרם ללקוח בקשר עם מידע שגוי שיופיע באתר שלא כתוצאה של כוונת זדון.

ד. רכישת מוצרים באתר לאחר ביצוע הרשמה

 1. רכישת מוצרים באתר תתאפשר רק לאחר ביצוע הרשמה באתר ובכפוף להנחיות והתקנות הרשומות בתקנון זה.
 2. הזמנה שתבוצע באתר תהווה הצעה לרכישת הבגדים ו/או המוצרים המפורטים באתר. קיבול ההזמנה ע"י SWIMINI תעשה רק עם קבלת אמצעי התשלום והשלמתו.
 3. התשלום עבור רכישת הבגדים ו/או המוצרים המוצעים למכירה באתר יכול להתבצע בשתי הדרכים הבאות בלבד: באמצעות תשלום בכרטיס אשראי ו/או דרך חשבון Pay Pal .
 4. יובהר, כי SWIMINI שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להחליף את דרכי אמצעי התשלום האפשריים באתר ע"פ שיקול דעתה בלבד וללא צורך במתן הודעה מקודמת ו/או התראה.
 5. היה והוסיפה SWIMINI אפשרות לתשלום באמצעי נוסף, יחולו ההנחיות וההוראות המופיעות בתקנון זה  גם עליו.
 6. עם ביצוע ההזמנה, תיבדק תקינות של כרטיס האשראי בו ביקשת לבצע את העסקה  ורק לאחר אישור העסקה ע"י חברת האשראי ו/או ע"י חברת Pay Pal תשלח אלייך הודעה בדבר אישור העסקה. 
 7. הודעה בדבר אישור עסקה אינה מחייבת את SWIMINI לספק לך את המוצרים שהזמנת והיא רק מעידה שפרטי ההזמנה ופרטי האשראי התקבלו ונקלטו במערכת האתר.
 8. יובהר כי פרטי ההזמנה כפי שהזנת בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי SWIMINI יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות הפעולות.
 9. במקרה שבו לא תאושר העסקה ע"י חברת האשראי ו/או חברת Pay Pal  תקבלי הודעה בנושא ותתבקשי לספק אמצעי תשלום אחר או לבטל את ההזמנה.
 10. במקרה של ניסיון לרכישת מוצר שאזל מהמלאי וטרם עודכן באתר המידע אודות היותו חסר, SWIMINI לא תהייה חייבת לספק את המוצר ולא תהיה כל  טענה ו/או תביעה מצדך ו/או מי מטעמך בעניין זה. לעניין זה יובהר כי אין לפרש את ההודעה בדבר אישור עסקה שנשלח אלייך מאת SWIMINI לאחר ביצוע רכישה באתר כמחייבת את SWIMINI לספק את המוצרים שנרכשו והודעה זו הינה בגדר אישור קליטת ההזמנה במערכת האתר בלבד .
 11. יובהר כי אישור פעולת הרכישה באתר  מותנה בהמצאות המוצר הנדרש במלאי מחסני SWIMINI במועד ההזמנה ו/או מועד ההספקה.
 12. במקרה שבו הושלמה ההזמנה באתר ע"י הזנת פרטי התשלום ויתברר כי המוצר המופיע בהזמנה חסר במלאי, יבוטל החיוב. במקרה שבוצע התשלום בפועל של סכום ההזמנה, יוחזר לך הסכום המלא בעבור ההזמנה ו ו/או יינתן לך זיכוי על פי בחירתך.
 13. במקרה של חיוב בטעות שנוצר ע"י חברת האשראי, האחריות ליידע את SWIMINI מוטלת עלייך לצורך טיפול וביצוע זיכוי.
 14. מניין הימים לביצוע המשלוח יחל ביום בו אושרה העסקה ע"י חברת האשראי  או אישור מחברת .Pay Pal

ה. אספקה ושילוח

 1. המוצרים יישלחו באמצעות דואר רשום של דואר ישראל בטווח זמן האספקה המופיע בתקנון זה או לפי טווח האספקה שנמסר על ידי SWIMINI בכתב במועד המכירה, המאוחר מביניהם.
 2. הזמנות יארזו ויצאו למשלוח תוך בין 3-5 ימי עסקים ממועד אישור העסקה מחברת האשראי או מחברת Pay Pal לכל המאוחר.
 3.  משלוח אשר מתבצע באמצעות דואר רשום צפוי להתקבל אצל הלקוח בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור העסקה. SWIMINI לא תהיה אחראית לכל עיכוב אשר נגרם כתוצאה מגורמים שאינם בשליטתה, לרבות אילוצי דואר ישראל.
 4. אזורי החלוקה של האתר כפופים לאזורי החלוקה של דואר ישראל. במקרה של הזמנה למשלוח לאזור שמחוץ לאזורי החלוקה, יהיה ביצוע ההזמנה לאותו אזור נתון לשיקול דעתה הבלעדי של SWIMINI ואין היא מחייבת לספק לאזורים אלו.
 5. במקרה שבו בוצעה הזמנה מחוץ לאזורי החלוקה SWIMINI תיצור קשר עם המזמינה ותעדכן אותה על כך. הצדדים ינסו להגיע לפתרון הולם. יובהר כי במקרה שבו לא ימצא פתרון למשלוח תבוטל ההזמנה, גם היא נקלטה במערכת האתר, והלקוחה תהייה מנועה מלטעון כל טענה בעניין זה. 
 6. SWIMINI אינה אחראית על עיכובים במועדי האספקה אשר תלויים בגורמים שאינם בשליטתה, אך תעמוד לרשות לקוחותיה בכל בעיה שתיווצר ותפעל כמיטב יכולתה הסבירה לפתור את הבעיה.
 7. SWIMINI תספק אך ורק מוצרים שנתקבל עליהם אישור תשלום מחברת האשראי או מחברת  Pay Pal 
 8. מועדי האספקה המופיעים בתקנון זה ובאתר אינם חלים על מוצרים אשר אזלו מהמלאי של SWIMINI.
 9.  עלויות שילוח אם יהיו כאלו, יתווספו בהתאם לסוג השילוח שבחרה הלקוחה במעמד התשלום בעמוד הקופה באתר.
 10. במקרה של עיכוב במועד האספקה על הלקוחה לעדכן באופן מיידי את SWIMINI לצורך בירור וקביעת מועד חדש לאספקה.
 11. SWIMINI לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים כתוצאה מכוח עליון, מצב בטחוני, נזקי טבע ו/או כל אירוע מסוג אחר אשר אינו תלוי ב SWIMINI
 12. SWIMINI שומרת לעצמה את הזכות לשנות את דרכי השילוח המופיעים באתר ו/או להוסיף דרכי שילוח חדשות וכל זאת ללא הודעה מוקדמת והוראות תקנון זה יחולו גם עליהן.
 13. ביצוע הזמנה באתר יהווה ראיה חלוטה לאישור וקריאת תקנון זה ומהווה הצהרה כי לא תהייה למזמינה כל טענה נגד SWIMINI ו/או מי מטעמה עקב שיבושים באספקה.

ו. מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה

 1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק) ולתקנותיו.
 2. כל לקוחה תהייה רשאית לבטל את הזמנתה ובתנאי שהביטול נעשה בכפוף להוראות החוק. לא ניתן להחזיר מוצרי מזון.
 3. מוצרים אשר הוצעו למכירה שלא בגדר הנחות ו/או מבצעים ו/או הגרלות ו/או כל הטבה מסוג אחר, ניתן יהיה להחזיר תוך 14 ימי קבלת המוצר  (למעט מוצרי מזון) כשהם באריזתם המקורית
 4. עסקה אשר התקבלה בגינה בקשת ביטול וטרם יצאה ההזמנה לשילוח, תבוטל ע"י Cake Circus ללא חיוב כספי כולל דמי המשלוח. יובהר כי זיכוי כספי יינתן ע"פ הקבוע בחוק.
 5. עסקה אשר התקבלה בגינה בקשת ביטול לאחר חיוב, תשלום הלקוחה 5% דמי ביטול מערך העסקה + 10 ש"ח עמלת גבייה של חברת האשראי התשלום ינוכה מגובה הזיכוי. 
 6. הלקוחה תשלח בחזרה את המוצר על חשבונה.
 7. במידה והלקוחה רוצה להחליף מוצר, ניתן תוך 2 ימי עסקים כשהמוצר באריזתו המקורית + חשבונית מקורית ושאינו פגום.
 8. יראו את הקריטריונים הבאים כמחייבים כתנאי לקבלת הזיכוי:
 1. המוצר יוחזר לחנות Cake Circus ללא פגם ו/או נזק, במצב פיזי זהה למצבו כפי שנשלח ללקוחה ומבלי שנעשה בו שימוש כלשהו.
 2. תצורף למוצר חשבונית מס/קבלה מקורית, כפי שהתקבל בידי הלקוחה.
 3. לעניין זה יובהר, כי במידה ולא יוחזר הבגד במצב ובתנאים המדויקים כאמור לעיל, לא ייתן זיכוי כספי ו/או שובר זיכוי ו/או כל סוג אחר של זיכוי. למען הסר ספק, לצורך קביעת מצב המוצר המוחזר ולצורך מתן זיכוי כספי ו/או שובר להחלפה תהיה Cake Circus המוסמכת היחידה והבלעדית לקבוע את מצב המוצר בהתאם לתנאים בסעיף 8 לעיל.
 4. לעניין פגם שנמצא במוצר לאחר שיצא מחנות Cake Circus ונשלח אל הלקוחה, ולא התקבלה הודעה אצל Cake Circus בדבר היותו של המוצר פגום, בתוך 24 שעות מרגע קבלתו בידי הלקוחה, יהווה הדבר הוכחה כי לא נפל פגם במוצר וללקוחה לא תהייה כל טענה כנגד Cake Circus בדבר קיומו של פגם במוצר.
 5. היה ואושר ביטול העסקה ע"י Cake Circus , יבוצע הזיכוי בכרטיס האשראי בו בוצעה העסקה בלבד ובאותם תנאים בהם בוצעה עסקת הרכישה.
 6. בקשה לביטול עסקה תתבצע ע"י העברת הבקשה ל-Cake Circus באמצעות שליחת דואר אלקטרוני.
 7. ביצוע ביטול עסקה מול חברת האשראי יהיה כפוף ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי Cake Circus תעשה כל שביכולתה על מנת לוודא טיפול מהיר ויעיל של חברת האשראי.

ח.  קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר Cake Circus, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של Cake Circus בלבד.

זכויות אלו חלות בין היתר על עיצובו הגרפי של האתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב הבגדים, וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

 1. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לשווק ו/או לתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, טקסטים, תמונות וכיו"ב ללא קבלת רשותה המפורשת מראש ובכתב של Cake Circus
 2. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר זה, בבסיס הנתונים של האתר, ברשימת המוצרים או בפרטים אחרים המתפרסמים בו בלא קבלת הסכמתה של Cake Circus מראש ובכתב.
 3. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר זה לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו וכיו"ב, ללא הסכמתה של Cake Circus בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה באם תינתן. יובהר, כי בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
 4. השם Cake Circus  של האתר, סימני המסחר בין אם רשומים ובין שלא, הם כולם רכושה של Cake Circus בלבד ולא יעשה בהם שימוש, ישיר או עקיף , ללא הסכמת Cake Circus בכתב ומראש.
 5. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
 6. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של Cake Circus.
 7. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
 8. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.
 9. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 10. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

ט. מדיניות פרטיות

 1. לצורך רכישה באתר על המזמינה למלא טופס מכוון שבו יש למלא פרטים אישיים ולבחור שם משתמש וסיסמה אשר יצרו 'חשבון משתמש' עבור הלקוחה וחשבון זה ילווה אותה בכל רכישה באתר.
 2. יובהר כי מסירת פרטים אישיים נעשית ע"פ רצון הלקוחה בלבד ולעניין זה יראו במילוי הפרטים האישיים בטופס המכוון ע"י הלקוחה כהסכמתה למסירתם.
 3. מטרת מסירת הפרטים הינה לאפשר Cake Circus לספק את המוצרים ללקוחה.
 4. במסגרת מדיניות Cake Circus מתחייבת שלא להעביר לצדדים שלישיים את הפרטים האישיים של המשתמשים אשר נשמרים במאגר המידע של האתר אלא באישור ובהסכמת המשתמש עצמו, וזאת למעט במקרים הבאים:
 5.  
 1. שימוש בפרטי הלקוחה וכל מידע אודותיה המצוי בידי האתר לשם התקשרות עימה.
 2. במקרה של מחלוקת משפטית בין הלקוחה לבין Cake Circus שתחייב חשיפת פרטי הלקוחה עפ"י דין ו/או לצורך הליכים משפטיים.
 3. במקרה והלקוחה תבצע פעולות המהוות עבירה פלילית ובניגוד לדין.
 4. במקרה בו הלקוחה תפר את הסכם תנאי השימוש ותקנון האתר.
 5. במקרה בו יתקבל צו שיפוטי המורה ל-Cake Circus למסור את הפרטים של הלקוחה לצד ג'.
 6. במקרה בו Cake Circus תמכור ו/או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לצד ג', ובלבד שאותו צד ג' יקבל על עצמו כלפי הלקוחה את הוראות מדיניות הפרטיות.
 7. במקרה בו יוחלט על העברת הגבייה ו/או צורת התשלום ו/או שירות הלקוחות של האתר לצד ג' ו/או על הזמנת ניתוחים סטטיסטיים מצד ג', יועבר לאותו צד ג' אך ורק המידע הדרוש לצורך מתן השירות הרלבנטי, וזאת בכפוף להתחייבות צד ג' לשמור על מאגר המידע.
 1. Cake Circus נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, Cake Circus לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוחה ו/או למי מטעמה אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 2. אבטחת המידע האישי של הלקוחה חשובה ל- Cake Circus ומהווה נר לרגליה, לצורך כך Cake Circus נוקטת בצעדים מרביים כדי להגן על הנתונים האישים הנשלחים באמצעות האתר, מפני אובדן, שימוש לרעה, גישה לא מורשת, גילוי, שינוי או הרס.
 3. יחד עם זאת, לצערה של Cake Circus לא ניתן לשלול שיבושים אפשריים באופן מוחלט, ע"כ מצהירה הלקוחה ונותנת בזאת הסכמתה, כי לא תהיה לה כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות לתביעה כנגד Cake Circus ו/או מי מטעמה במקרה של נזקים שייגרמו מתקלות ו/או שיבושים כאמור.  
 4. פרטי ההתחברות/התקשרות של הלקוחה לשירותים הניתנים באתר הינם אישיים ואין להעבירם לצד ג'. על הלקוחה האחריות והחובה לדאוג שפרטים אלו לא ייחשפו ולעדכן את Cake Circus במקרה בו קיים חשש שהפרטים אכן נחשפו.
 5. Cake Circus מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע הפרטי של לקוחותיה ללא הרשאתן אלא אם כן הדבר נדרש ע"פ דין או בכדי למנוע שימוש לרעה.
 6. פרטי כרטיסי האשראי המוזנים באתר אינם נשמרים במחשבי האתר ונמחקים מהמערכת מיד לאחר ביצוע העסקה.
 7. Cake Circus עושה מאמץ לספק למזמינה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, Cake Circus אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי Cake Circus , נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל Cake Circus או אצל מי מספקיה.
 8. בהתאם לחוק הספאם בישראל רשאית כל לקוחה של Cake Circus לבקש שלא לקבל מידע פרסומי ו/או הודעות פרסומיות וזאת ע"י הודעה ל- Cake Circus  באמצעות שליחת אי-מייל ו/או יצרית קשר טלפוני.
 9. יודגש כי Cake Circus לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע"י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.
 10. האתר עשוי להשתמש ב"cookies" (עוגיות) לצורך תפעולו השותף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ולאימות פרטים, וזאת בכדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של הלקוחות ולצורכי אבטחת המידע. טכנולוגית ה-  cookiesהינה סטנדרטית וקיימת ברוב אתרי האינטרנט המרכזיים. מרבית הדפדפנים כוללים אפשרות להימנע מקבלת cookies . חשוב לדעת, כי בכדי לנצל את יישומי האתר, מומלץ שלא לבטל את ה- cookies של האתר.
 11. הגנה מיוחדת על קטינים: האתר אינו אוסף ביודעין מידע אישי לגבי קטינים, אלא באישור הורה / אפוטרופוס. במידה ויש ללקוחה סיבה להניח או להאמין, כי קטין סיפק פרטים אישיים באתר, מתבקשת הלקוחה לפנות ל-Cake Circus ו- Cake Circus תשתדל למחוק את המידע ממסדי הנתונים שלה   

י. סמכות שיפוט

 1. על השימוש באתר Cake Circus יחולו דיני מדינת ישראל.
 2. סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה נתונה לביהמ"ש השלום בתל אביב בלבד.